OVERSETTERTJENESTER

Har du noe du skulle ha oversatt til/fra italiensk?

I tillegg til 5 års utdanning som lærer med tilleggsutdanning i språk, har jeg studert italiensk både i Norge og Italia og har bestått eksamen på høyeste nivå italiensk (Celi 5 Doc - international level C2) ved Universitetet i Perugia, dvs. at jeg snakker flytende italiensk og har godkjenning til å undervise på italiensk i den offentlige skolen i Italia. Jeg har god erfaring med både skriftlig oversetting og tolkeoppdrag og fungerer blant annet som tolk ved dokumentunderskriving og ved vielser i Italia. Ikke minst, så har jeg bodd i Italia i 15 år, og det hjelper jo litt på språkkunnskapene! :-)

Kontakt meg gjerne på: info@dafavola.com