Oversettertjenester

Har du noe du skulle ha oversatt til/fra italiensk?

Jeg har studert italiensk i Norge og Italia og har bestått eksamen på høyeste nivå italiensk (Celi 5 Doc - international level C2) ved Universitetet i Perugia, dvs. at jeg snakker flytende italiensk og kan undervise på italiensk i den offentlige skolen i Italia. Jeg har god erfaring med både skriftlig oversetting og tolkeoppdrag og fungerer blant annet som tolk ved dokumentunderskriving og ved vielser i Italia.

Kontakt meg på: info@dafavola.com

 

Katrine Brastad